Αισθητηριακό παιχνίδι στις συναντήσεις CretaMums Junior!

[embedplusvideo height=”441″ width=”785″ editlink=”http://bit.ly/2t7yS77″ standard=”http://www.youtube.com/v/aj1ZAtlQQHg?fs=1″ vars=”ytid=aj1ZAtlQQHg&width=785&height=441&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9210″ /] Την περασμένη Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 οι CretaMums Βάλια και Χριστίνα ήταν Continue reading